Reiseliv

Vi profilerer Stjørdal som reiselivsdestinasjon i inn- og utland i samarbeid med aktører i bransjen.

En sentral og aktiv aktør for å fremme næringens interesser ovenfor offentlige instanser, samt næringens representant i stedlige utvalg.