Aktuelt

E14 tilbake i NTP

E14 foreslås tilbake til NTP der den alltid burde vært. Det betyr mye for den viktigste transportåra i Midt-Norden som knytter øst og vest sammen.

Les mer »

Mye penger i potten til besøksnæringen

Regjeringen har bevilget 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Så langt har det kommet inn søknader på 250 millioner kroner. Det er derfor penger igjen å søke.

Les mer »

Hva er ansvarlige arrangement?

De nasjonale myndighetene skiller klart mellom private og offentlige arrangement. Med fast tilviste plasser, kan offentlige arrangement ha inntil 100 deltakere innendørs dersom møterommet er stort nok.

Les mer »

Næringsarealer som hjertesak

Tore Kristoffersen er nyvalgt styremedlem i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV). Han mener det er viktig å jobbe med attraktive næringsarealer i Stjørdal og Værnesregionen.

Les mer »