Kobling FoU – Næringsliv

Etter møtet på Medbroen om framtidas byggenæring sendte vi ut en spørreundersøkelse til deltakerne.

Hovedkonklusjonen er bl.a at:
92 % syntes at møtet var relevant
54 % har utviklingsbehov i sin bedrift
85 % ønsker et samarbeid / nettverk
Viktige punkt:

  • Å forstå utviklingen i bransjen og henge med
  • Økt digitalisering går igjen som et behov
  • Kompetanse til å levere som under/under-underleverandør
  • Engasjementet, dialogen, samle store og små og kunnskap om verktøy

Her er svarene på undersøkelsen:

fremtidas byggenæring_undersøkelse