AS Meraker Brug

AS Meraker Brug er Norges største private eiendommer med et totalareal på i overkant av 1,3 millioner daa fordelt på fire kommuner i Trøndelag. AS Meraker Brug er en av de ledende aktører i norsk skog-, utmarks- og eiendomsforvaltning med lange tradisjoner og bred erfaring. Det legges vekt på en langsiktig og miljøvennlig ressursforvaltning med tanke på framtidige generasjoner.

AS Meraker Brug er hovedsakelig eid av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup, og av selskapet Astrup Fearnley AS. Totalt er det 79 aksjonærer i selskapet.