AS Meraker Brug

AS Meraker Brug er et norsk eiendoms- og kapitalforvaltningsselskap. Skogsdrift, utleie av jakt- og fiskerettigheter, utleie av hytter og utvikling av hytteområder er i dag kjernevirksomhet. Selskapet eier eiendommer som tilsammen utgjør omlag 1,3 millioner dekar og hovedadministrasjon ligger på Bruketsgården i Meråker i Trøndelag.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Per J. Hembre
Telefon: 918 63 766
E-post: per@merakerbrug.no

Nettsted: https://merakerbrug.no/