Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1200 medarbeidere, fordelt på 32 kontorsteder, og er organisert i fire divisjoner:

  • Arkitektur og bygg
  • Infrastruktur
  • Analyse, plan og landskap
  • Digitale tjenester

Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.
Deres rådgivere representerer mange fagfelt. Asplan Viak jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere. Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Kari Overvik
Telefon: 90837079
E-post: kari.overvik@asplanviak.no

Nettsted: https://www.asplanviak.no/
Adresse: Abels gt 9, Trondheim 7030