Onyx Eiendom AS

Onyx Eiendom er et morselskap til flere ulike næringsselskaper. Eiendomsvirksomheten omfatter utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom og salg av eiendom til private. Onyx er en liten, men profesjonell aktør som har tro på at gode relasjoner skapes gjennom å være ryddig, seriøs og til å stole på.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Janet Balstad
Telefon: 95107373
E-post: janet@balstad-eiendom.no

Nettsted: https://onyxeiendom.no/