Beylich Geomorfologisk Feltlaboratorium (GFL)

GFL er et uavhengig geovitenskapelig forsknings-, konsulent-, og populærvitenskapelig firma. Deres vitenskapelige kjernekompetanse er i fagfeltet landskapsutvikling og kontemporære geomorfologiske prosesser ved Jordas overflate, spesielt skred prosesser, vannkvalitet og sedimenttransport i elver, jorderosjon, og forståelse av effekter av pågående eller akselererte klimaendringene og menneskelig aktivitet på naturlige prosesser og naturlandskapene. Virksomheten tilbyr en rekke profesjonelle tjenester knyttet til forskningsprosjekter, undervisning, konsulentoppdragene, vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner/presentasjoner og natur- of detalj fotografi.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Dr. Achim A. Beylich / Katja Laute
Telefon: 932 04 443 / 994 15 993
E-post: achim.beylich@geofieldlab.com / katja.laute@geofieldlab.com

Nettsted: http://geofieldlab.com
Adresse: Strandvegen 484, 7584 Selbustrand