Bravida Norge AS

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg, og tilbyr spesialkompetanse innenfor flere fagfelt til bedrifter og privatmarkedet. Dette viser at de er tilpasningsdyktige med hensyn til kundenes ønsker og behov. Bravida utvikler seg mot fremtiden slik at dine ønsker alltid skal bli ivaretatt på beste mulige måte. De har medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. De tilbyr bærekraftige løsninger gjennom hele bygningens levetid.

Når Bravida har ansvaret for flere tekniske områder og står for både service og installasjon, skaper de forutsetninger for deg som kunde til å koordinere, optimalisere, spare og effektivisere – ikke minst på energiområdet. Deres helhetlige tilnærming sikrer funksjon, drift og proaktivt vedlikehold, og gjør det mulig å utvikle innovative løsninger i samarbeid med deg.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Ingeborg Sandvik
Telefon: 92492750
E-post: ingeborg.sandvik@bravida.no

Nettsted: https://www.bravida.no/
Adresse: Prestmovegen 77, 7514 Stjørdal