Exsitec AS

Exsitec AS leverer tjenester og programmer fra Visma Software innen ERP, CRM og HRM.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Per Flekstad
Telefon: 901 522 28
E-post: per.flekstad@vitari.no

Nettsted: https://www.vitari.no
Adresse: Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal