SSE Norge AS

SSE Norge AS tilbyr korte leveransetider og høy leveransesikkerhet, samt markedets beste utstyr og sprengmidler. Virksomheten benytter egenfabrikerte eksplosiver slik som anfo, bulksprengstoff og dynamitt.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Tor Olav Drivstuen
Telefon: 99484200
E-post: tor.olav.drivstuen@eksplosiver.net

Nettsted: https://www.sse-norge.no/