Fides AS

FIDES er et latinsk ord som betyr tro, tillit, trofasthet og pålitelighet. Dette er egenskaper Fides AS vektlegger i sitt arbeid. Fides har som visjon å bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet. Virksomheten er tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Mari-Ann Lilleby
Telefon: 477 16 991
Telefon: 481 62 288
E-post: mari-ann.lilleby@fides.as

Nettsted: https://www.fides.as/
Adresse: Værnesgata 16, 7500 Stjørdal