Fides AS

FIDES er et latinsk ord som betyr tro, tillit, trofasthet og pålitelighet. Dette er egenskaper Fides AS vektlegger i sitt arbeid. Fides har som visjon å bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet. Virksomheten er tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Roar Vikvang
Telefon: 920 15 933
E-post: roar.vikvang@fides.as

Nettsted: https://www.fides.as/