FotoKnoff 3D Visuals AS

FotoKnoff 3D Visuals AS, stiftet 2020, er et selskap som jobber med utvikling av 3D-skanning av store og små områder gjennom bruk av fotogrammetri. Ved bruk av fotogrammetri med høyoppløst kamera kan vi også beholde tekstur og farger slik at modellene kan ha flere bruksområder, alt etter hva kundene etterspør. Vi kan også eksportere modeller som ren punktgrafikk, slik at arkitekter kan bruke modellene som utgangspunkt for videre bearbeiding til annet bruk med en svært høy nøyaktighets- og detaljgrad.

Sven-Erik Knoff er hovedaksjonær i selskapet og står også bak FotoKnoff som leverandør av film og foto for oppdragsgivere i hele landet og i verden forøvrig.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Sven-Erik Knoff
Telefon: 98260572
E-post: sven-erik@fotoknoff.no

Nettsted: https://www.3dvisuals.no/
Adresse: Ingvald Ystgaards veg 3A, 7047 Trondheim