Friskgården HMS Værnes

Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert læring og mestring som en effektiv medisin i kampen mot sykefraværet og de store folkesykdommene – virksomheten deler gjerne denne resepten.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Bodil Myhr
Telefon: 932 60 002
E-post: bodil.myhr@friskgarden.no

Nettsted: https://friskgarden.no/