Hedda Bremseth

Bremseths kunstneriske praksis er en blanding av film, performance og stand-up komikk. Filmene hennes bryter grensen mellom dokumentar og iscenesettelse, mellom fiksjon og fakta og etterlater en følelse av tvetydighet og uro. Hun arbeider med relasjonell estetikk, hvor målet er å gjøre kultur tilgjengelig til lokalsamfunn som kanskje ikke har interesse for eller ikke har tilgang til samtidskunst i sitt daglige liv og skape større sosial diversitet på steder som viser samtidskunst. Prosjektene hennes bygger bro mellom generasjoner i norsk lokal kultur og fremmer tilgjengelighet, integrasjon og forståelse gjennom en interaktiv kulturopplevelse. Hennes prosjekter bidrar til et mer aktivt og dynamisk publikum og fyller et tomrom i sosiale muligheter.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Hedda Kristine Bremseth
Telefon: 97195290
E-post: hkbremse@gmail.com

Nettsted: https://vimeo.com/heddakb
Adresse: Asplia 4b, 7507 STJØRDAL