Hegra Festnings Venner

Hegra festning er i dag et levende festningsanlegg. Hele anlegget er intakt med blant annet skyttergraver, tunneler, ganger, oppholdsrom og kommandotårn. Festningen ligger i et naturskjønt område og egner seg godt til dagsutflukter.
 
 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Hågen Einang
Telefon: 466 35 844
Telefon: 815 70 400
E-post: hegrafestning1940@gmail.com

Nettsted: https://www.facebook.com/HegraFestning/
Adresse: Hegra Festning, 7520 Hegra