Hegra Festnings Venner

Hegra festning er i dag et levende festningsanlegg. Hele anlegget er intakt med blant annet skyttergraver, tunneler, ganger, oppholdsrom og kommandotårn. Festningen ligger i et naturskjønt område og egner seg godt til dagsutflukter.
 
 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Tore Buan
Telefon: 98210303
E-post: tore.buan@consto.no

Nettsted: https://www.facebook.com/HegraFestning/