Hegra Sparebank

Hegra Sparebank er Stjørdals eneste lokale bankalternativ. Alle beslutninger tas lokalt, og andel av overskuddet pløyer banken tilbake i lokalsamfunnet. Hegra Sparebank er store nok til å være et komplett finanshus, med alle typer produkter innenfor daglig bank, finansiering, sparing, forsikring. Samtidig er vi små nok til å gi deg den tiden, den personlige kontakten og den gode servicen du forventer – og fortjener. I finanshuset er datterselskapene Hegra Regnskap og Aktiv Eiendomsmegling også.

Du finner de både i Hegra (Einar Bergs veg 1) og på Stjørdal (Kjøpmannsgata 7).

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Arne Martin Laukvik
Telefon: 74 80 50 00
Telefon: 926 65 300
E-post: arne.martin.laukvik@hegrasparebank.no / banken@hegrasparebank.no

Nettsted: https://hegrasparebank.no/privat
Adresse: Einar Bergs veg 1 / Kjøpmannsgata 1, 7520 / 7500 Hegra / Stjørdal