Hertz Værnes

Hertz er Norges største bildelingsselskap,
og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. Dehar store ambisjoner for fremtiden, og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv. Videreføring og etablering av større enheter med styrket kapasitet innen mobilitet, deling og utleie, er et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av konseptene til Hertz i Midt-Norge.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Anita Flemmen
Telefon: +47 47618319
E-post: anita@atlanticmobility.no

Nettsted: https://atlanticmobility.no/