Hilmo Maskin AS

Hilmo Maskin AS er et entreprenørfirma som leverer tjenester innen graving, sprenging og diverse transport. Eksempler på oppdrag vi utfører er opparbeidelse av tomt, veivedlikehold, drenering, transportoppdrag og graving av vann og avløp.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Håvar Hilmo
Telefon: 97989488
E-post: havar@hilmomaskin.no

Nettsted: https://www.facebook.com/hilmomaskin/
Adresse: Hillmovegen 34, Tydal 7590