Hojem Gård

HOJEM GÅRD
Eva og Roar driver tradisjonell gårdsdrift med sau, korn og skog. Gården har vært i slekta til Eva i generasjoner.Fra gården er det fin utsikt, det er en god plass å være for mennesker og dyr.De tilbyr opplevelser på gården hvor turister får møte bonden og alle dyrene, dette er spesielt fint på vår og sommer hvor små lam gir et yrende liv.Inn på tunet er en stor del av drifta hvor de har tilrettelagte velferdstjenester som gir mestring, utvikling og trivsel.
 
 
 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Eva Hojem
Telefon: 962 37 881
E-post: roahojem@online.no

Nettsted: https://www.hojemgard.no/
Adresse: Hojemsvegen 294, 7633 Frosta