Medco dinHMS Trøndelag

I Medco din HMS Trøndelag arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Vi er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Virksomheten er også tilknyttet nettverk, som gjør at bedriften kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester. Medco dinHMS Trøndelag leverer bedriftshelsetjeneste til 600 bedrifter med ca. 17.000 ansatte

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Heidi Hiller Hoftun
Telefon: 995 34 679
E-post: Heidi.Hoftun@medco-dinhms.no

Nettsted: www.medco-dinhms.no
Adresse: Lade Allé 86, 7041 Trondheim