Natur Alpakka AS

Natur Alpakka ble opprettet i 2005 med formål å forsyne det nordiske markedet med helårs produkter av høy kvalitet. Virksomheten forsøker hele tiden å forbedre kvaliteten på hvert produkt ved utvikling av ny produksjonsteknikk og løpende opplæring av våre medarbeidere.

Natur Alpakka regner sine produkter for å være blant de beste i markedet i dag. Natur Alpakka stiller etiske krav til leverandør og produsenter for å fremme god sosial sikkerhet og rettferdig handel. ​

«Natur Alpakka» er merke på de varene virksomheten i Natur Alpakka Meråker AS designer, utvikler og produserer hos lokale leverandører i Perú. Produsenter og leverandører varierer fra både ledende fabrikker og enkle foretak og håndverkere. Her er direkte og jevnlig kommunikasjon med produsenten veldig viktig for oss. Slik vil sluttproduktet kunne bli et godt og egnet produkt for norsk/skandinavisk marked.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Hanne Louise Matos
Telefon: 40621255
E-post: Post@naturalpakka.no

Nettsted: https://www.naturalpakka.no/
Adresse: Post@naturalpakka.no, Meråker 7530