Nor Lines AS

Nor Lines Norway AS mener at alle bedrifter har et unikt transportbehov. Med bærekraft i ryggmargen skreddersyr Nor Lines løsninger hvor virksomheten fremfører varer og gods på sjø når de kan, og bil når det er nødvendig.  Nor Lines har avdeling i Trondheim.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Jan Inge Aurheim
Telefon: 48109759
E-post: jan.aurheim@norlines.no

Nettsted: https://norlines.no/