Ole Vig videregående Skole

En stor videregående skole i Stjørdal kommune i Trøndelag.
Skolen tilbyr 10 utdanningsprogram, tre studieforberedende og 7 yrkesfaglige. Spesielle tilbud skolen har er bl.a. Anleggsteknikk og Yrkessjåføropplæringen, samt en godt etablert Forskerlinje for realfag på Studiespesialisering. Under skolen ligger også Stjørdal Fagskole.

Kontaktinfo: