Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter.  Opera Trøndelag er en viktig medspiller i nettverket «OperaNorge» og har gjennom mange år hatt et synlig samarbeid med næringsliv og offentlige instanser. Selskapet har betydelig aktivitet  gjennom året og forvalter et stort antall aktører.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Lars Eggen
Telefon: 74 82 18 66
Telefon: 990 17 959
E-post: lars.eggen@operatrondelag.no

Nettsted: https://www.operatrondelag.no