Opplæringskontoret for byggfagene i Trøndelag SA

Opplæringskontoret for byggfagene i Trøndelag SA (OBI SA) startet sin virksomhet innen fagopplæring i 1987.
OBI har i dag ca. 140 medlemsbedrifter fra Snåsa i nord til Trondheim i sør.
OBI håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Nils Inge Bjørklund
Telefon: 90939579
E-post: nils@obi-sa.no

Nettsted: www.obi-sa.no
Adresse: Bomveien 3, Steinkjer 7725