Prosjektutvikling Midt-Norge as

PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS er et rådgivende ingeniørfirma som jobber innenfor fagområdene Prosjektadministrasjon, Bygg-, Brann-, Elektro- og VVS-teknisk rådgivning i tillegg til Taksering og Termografi med tetthetskontroll. Virksomheten har avdelingskontor i Stjørdal. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Nina Svendsen
Telefon: 74 89 44 20
Telefon: 93243141
E-post: nina@pumn.no

Nettsted: https://www.prosjektutvikling.no/