Selbu Sparebank

Selbu Sparebank er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1859. Hovedkontoret ligger i Selbu. I tillegg har banken filialer i Tydal, Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner. Det er totalt 39 ansatte som betjener kontorene. Bankens proaktivitet og helhetlig økonomisk rådgivning. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Solfrid Flønes
Telefon: 73810000
Telefon: 99413235
E-post: sf@selbusparebank.no

Nettsted: https://selbusparebank.no/