Skanska Norge AS, Midt-Norge

Skanska er et av verdens ledende entreprenør- og eiendomsutviklerkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Odd Arve Fuglem
Telefon: 73 95 62 00
E-post: odd-arve.fuglem@skanska.no

Nettsted: https://www.skanska.no/