Ifront Karriere AS

Ifront Karriere er landsdekkende og samarbeider med de lokale NAV-kontorene. Alle kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning. I tillegg til lokale kontor, har Ifront Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt. 

 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Anne Christine Stavelie
Telefon: 22 00 76 60
E-post: sk.post@ifront-karriere.no

Nettsted: https://sonanskarriere.no