Sonans Karriere AS

Sonans Karriere er landsdekkende og samarbeider med de lokale NAV-kontorene. Alle kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning. I tillegg til lokale kontor, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Anne Christine Stavelie
Telefon: 415 32 378
E-post: anne.c.stavelie@sonans.no

Nettsted: https://sonanskarriere.no