Equinor ASA, Stjørdal

Equinor er et bredt energiselskap med en stolt historie. Equinor er 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygges en global virksomhet tuftet på deres verdier og framtidens energibehov. Selskapet har avdeling i Stjørdal. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Robert Flormælen
Telefon: 74 86 20 00
E-post: roflor@equinor.com

Nettsted: https://www.equinor.com/no.html
Adresse: Wessels veg 41, 7502 Stjørdal