Trym Bygg og Anlegg AS.

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trøndelag som hjemmemarked. Konsernet driver en mangeartet virksomhet innenfor forretningsområdene bolig, næring, bygg og anlegg. En betydelig andel av virksomheten er rettet mot å utvikle og bygge i egen regi, men opptrer også som entreprenør for andre byggherrer.

Misjon er å levere attraktive og funksjonelle boliger, næringslokaler, offentlige bygg og infrastrukturløsninger. Trym bygger til det beste for kjøperne og brukerne av prosjektene som utvikles, med omtanke for byen og samfunnet.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Robert W. Skjervstad
Telefon: 412 36 568
E-post: robert.skjervstad@trym.no

Nettsted: https://www.trym.no