Trygg-Grunn AS

Mange ansatte i yrker der man har vanskeligstilte kunder eller brukere føler seg til daglig utrygge på arbeidsplassen sin.
Det kan være mange grunner til dette, men ofte er det relatert til en usikkerhet rundt hvordan man skal reagere på eller håndtere situasjoner der vold eller trussel om vold kan forekomme.
Trygg-Grunn AS har utviklet BRAK VR, der ansatte kan oppleve farlige situasjoner uten selv å være i fare. Virksomheten genererer kunstig erfaring i VR, som øker sjansen for at farlige situasjoner håndteres bedre, og øker mestringsfølelsen hos de ansatte. Systemet er så enkelt at du tar settet på, og dermed er du i gang. På denne måten ønsker vi å gi den enkelte arbeidstaker en bedre hverdag ved hjelp av enkle verktøy som fremmer trygghet, forutsigbarhet og samarbeid på arbeidsplassen.

Livet består tross alt av hverdager!

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Arild Berg
Telefon: 90657028
E-post: arild@trygg-grunn.no

Nettsted: www.trygg-grunn.no
Adresse: Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal