Trygg-Grunn AS

Trygg-Grunn AS har utviklet BRAK VR, der ansatte kan oppleve farlige situasjoner uten selv å være i fare. Virksomheten genererer kunstig erfaring i VR, som øker sjansen for at farlige situasjoner håndteres bedre, og øker mestringsfølelsen hos de ansatte. Systemet er så enkelt at du tar settet på, og dermed er du i gang. På denne måten ønsker vi å gi den enkelte arbeidstaker en bedre hverdag ved hjelp av enkle verktøy som fremmer trygghet, forutsigbarhet og samarbeid på arbeidsplassen.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Per-Erik Daviknes
Telefon: 401 04 023
E-post: kontakt@trygg-grunn.no

Nettsted: https://www.trygg-grunn.no/
Adresse: Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal