Viken IT og Media AS

Viken IT & Media AS sitt konsept er nær tilknytning til kunden og med tett oppfølging. Viken er opptatt av kundens behov og veileder med å finne gode løsninger. Mye av det virksomheten leverer er knyttet mot Microsoft sine produkter. Sikkerhet og backup av av bedriftens data er noe virksomheten prioriterer høyt og tilbyr gode rutiner for.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Roar Solli
Telefon: 454 85 566
E-post: roar.solli@viken-it-media.no

Nettsted: https://www.vikenit.no/index.php/nb/