Leva-Fro AS, Vintex profilering

Bedriften ble etablert den 30. juni i 1992 av Levanger og Frosta Kommune. Hovedkontoret holder til i Skoleparken 3 på Levanger. Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud. Har godkjenning for 37 VTA plasser (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser), 12 AFT plasser (Arbeidsforberedende trening),

Leva-Fro består av i alt åtte avdelinger:

  • Treprodukter
  • Montering Frosta
  • Mat&Catering
  • Profilering
  • Attføring
  • Dagsverket Levanger
  • Bua Levanger
  • Bilpleien

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Rune Lyngen
Telefon: 951 29 458
E-post: rune@leva-fro.no

Nettsted: https://levafro.no/