Visindi Trondheim AS

Virksomheten gir sine kunder strategiske fortrinn gjennom rådgivning, styre- og topplederrekruttering, og skal være det mest anerkjente selskapet i Norge innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Jo Skjelstad
Telefon: 73 50 31 10
Telefon: 414 31 954
E-post: jo.skjelstad@visindi.no

Nettsted: https://visindi.no/