VOXT AS

VOXT lager et web-basert verktøy for samskape endring med grupper. Verktøyet gjør det enkelt å lykkes med reell involvering av ansatte – i både liten og stor skala. Våre kunder bruker VOXT innen strategisk HR, organisasjonsutvikling, strategi og etterlevelse (eksempelvis sikkerhet og personvern).

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Andreas Amdahl Seim
Telefon: 90175222
E-post: andreas@voxt.no

Nettsted: voxt.no
Adresse: Krambugata 2, 7011 Trondheim