Tobb Byggdrift

TOBB Byggdrift har en visjon om å være en betydelig og ledende aktør i Midt-Norge på leveranse av vaktmestertjenester og fagfelt som naturlig tilhører denne bransjen. Når vaktmestertjenester nevnes skal TOBB Byggdrift være «top of mind» hos folk. Videre skal TOBB Byggdrift være i forkant av utviklingen når gjelder kvalitet, og alltid ligge i tetsjiktet hva angår kundetilfredshet.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Vegard Kirkbak
Telefon: +47 73 831 500
Telefon: 40600151
E-post: byggdrift@tobb.no

Nettsted: https://www.vrm.no/