Isak D. Westgaard AS

Westgaard tar seg av hele verdikjeden for kunden. Det betyr alt fra å inntransportere avfallet til endelig sluttbehandling. Videre utnyttes transportkapasitet på åpen bulk til å skaffe retningsbalanse i det åpne bulkmarkedet. Bedriftens tjenester er behandling/gjenvinning av avfall og transport i åpen bulk.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Øystein Lie
Telefon: 74 82 01 20
Telefon: 901 61 149
E-post: oystein.lie@westgaard.no

Nettsted: https://www.westgaard.no/
Adresse: industrivegen 13 , 7502 Stjørdal