Medlemsfordeler og pris

VELKOMMEN SOM MEDLEM

NiV – medlemsfordeler

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er en frittstående, selvstendig og partipolitisk nøytral organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og i de kommuner det er inngått kommuneavtaler med, og slik bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.
NIV skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet.

Dine medlemsfordeler i Næringsforeningen i Værnesregionen:

  • En toveis kanal mellom næringslivet, politikk og offentlig forvaltning.
  • Mulighet til å påvirke rammebetingelser både lokalt og regionalt.
  • En lokal nøytral næringspolitisk aktør med slagkraft.
  • En møteplass for nettverksbygging, deling av relasjoner og erfaringer.
  • Medlemsarrangement, bransjemøter og faglige temamøter.
  • Få viktig og relevant informasjon relevant for din bedrift og bransje.
  • Få inntil 3 timer bistand i en enkeltsak, vederlagsfritt.
  • Presentasjon av din bedrift på vår hjemmeside.
  • Arntzen de Besche gir nye klienter to timer juridisk rådgivning vederlagsfritt. Kontakt partner Andre Michaelsen (mobil 416 09 229) eller advokat Bertil Møller Fyrileiv (mobil 959 17 059).
  • Gode rabatter på alle arrangement i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen.

Ditt medlemskap er viktig for oss, og for at vi kan bygge et godt og effektivt næringsklima i regionen. Vi skal synliggjøre næringslivet og bedriftene spesielt, både overfor de politiske miljøene, overfor andre nærings- og utviklingsaktører og overfor skole- og utdanningssektoren.

Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenkte deg et bedriftsbesøk.

Medlemskontingenten følger kalenderåret.
Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret, og fra 2019 vil du få faktura halvårsvis i januar og juni.

Antall årsverk                                                  2019
0 – 2 årsverk 2510
3 – 5 årsverk 3620
6 – 9 årsverk 5760
10 – 19 årsverk                                    10920
20 – 49 årsverk                                 16420
50 – 99 årsverk                                21500
Over 100 årsverk 32500
Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer     1630
Interesseorganisasjoner 3620
Pensjonister 760

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett, betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner.Kategorien «Personlig medlemskap» tilbys kun unntaksvis og til personer som primært er tilknyttet næringslivet i Værnesregionen, eventuelt andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet her.

Pensjonister med tidligere medlemskap i NiV.

Elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap betaler kr 200,-.