Automatiseringsnettverket

KONKURRANSEKRAFT GJENNOM AUTOMATISERING!

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering.

Kommende arrangement:
Kurs i regulerte motordrifter 7. – 8. mars, Clarion Collection Hotel Bakeriet, Trondheim

Kurset er både teoretisk og praktisk orientert, og har som målsetting at deltakerne skal kunne velge riktig løsning til riktig bruk:

  • Prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter
  • Fordeler/ulemper og mulige fallgruver
  • Tilgjengelig teknologi og løsninger
  • Kriterier for dimensjonering og valg av utstyrKurset er rettet mot de som prosjekterer, mot konsulenter og brukere av regulerte motordrifter innen så vel landbasert industri som marine- og olje-/gassindustri. Kursets faglige og teoretiske nivå er tilpasset ingeniører, sivilingeniører og annet personell med kompetanse innen fagområdet.
    Personell innen mekaniske og prosesstekniske disipliner i prosessindustrien oppfordres også til å delta.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

MEDLEMMER
Autronica Bewi AS
Ecopro Elas AS
Fossli AS Glava AS
Glen Dimplex Nordic AS HIST
Hoff Sundnes Brenneri Kjeldsberg Kaffebrenneri
Kjeldstad Trelast Leksvik Industrimekanikk AS
Moeleven Van Severen AS Nidar AS
Norsk Protein AS PPM
Prosessteknikk AS Røra Bakeri AS
Sandvik-Teeness AS Simpro AS
SINTEF Stjørdal Næringsforum
Tine Verdal Vision Tech AS
Wago Norge

LES MER OM NETTVERKET

Styringsgruppe: Børge Beisvåg, leder for styringsgruppen, SNP Tr.h.reg. – Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum – Knut Berg – Lars Skrøvseth – Lars Tore Gellein
Prosjekteier Stjørdal Næringsforum, prosjektleder Jonas Hagerup

Kontakt Jonas Hagerup ved spørsmål.

Etter ønske fra industrien tok Stjørdal Næringsforum (SNF) i samarbeid med prosjektet Utspring i 2007  initiativet til å etablere en samarbeidsarena for automasjon, på bedriftenes premisser! Proneo ble engasjert for å ivareta det  operative ansvaret for å fasilitere utviklingen av en sterk samarbeidsarena som skal bidra til – å sette fokus på automasjon for å bedre bedriftenes konkurransekraft i dag og i fremtiden,  å synliggjøre de utfordringer og de muligheter bedriftene står ovenfor,  å skaffe bedre tilgang på relevant kompetanse,  å heve kompetanse på eksisterende arbeidskraft, – å få forsterket samhandling mellom aktørene,  nettverksbygging,  erfarings- og kompetanseutveksling og å styrke utdanningsnivå og rekrutteringsgrunnlag.
I dag er dette en nettverksorganisasjon med ca 25 medlemmer. Hovedaktiviteten er fagseminar informasjon og studieturer.