Værnes Sør

Utviklingsgruppe for de sentrale aktørene som er knyttet til og rundt Sandfærhus.

Prosjektet er nå startet opp og skal kjøres i løpet av høsten 2016.

Mål for prosjektet er: å utarbeide et helhetlig utbyggingskonsept som vil være til gode for samfunnsutviklingen i regionen og som vil tilgodese alle grunneierne på en balansert måte. Mulighetsstudien skal danne grunnlag for videreutvikling mot en reguleringsplan for en langsiktig utvikling av området. Området er egnet til knutepunktutvikling med sin beliggenhet ved flyplass, jernbane og hovedvei.

Prosjektet vil gå i tre faser;

  1. Etablering av faktagrunnlag
  2. Analyse
  3. Alternative konsepter som konkluderer med et konseptvalg

Det satses på sterk medvirkning og eierskap fra aktørene i hele prosessen

WORKSHOP tirsdag 04. oktober kl 0930 – 1200 på Scandic

Nordic office of Architecture v/ Gudmund Stokke har oppdraget med å utvikle en mulighetsstudie i samarbeid med aktørene. Prosjektet finansieres i sin helhet av KLP, Avinor, Sandfærhus Parkering og Hellsentret AS./ Balstad. SNF v/ Torstein Mørseth er koordinator og lokal prosjektleder.

Rapport Værnes Sør 10.01.2017

Rapport Værnes Sør 05.12.2016

Revidert presentasjon 19.10.16

Neste video/arbeidsmøte: onsdag 02. november kl 0900 på Avinor

Analyse 02.11.16

Workshop: NB ny dato:  tirsdag 15. november kl 0915 på Scandic Hell Hotel

 

Prosjektgruppe: Scandic Hell, KLP Eiendom, Sanfærhus Parkering, Avinor og Hellsentret AS, SNF og Nordic – Office of Architecture
Prosjekteier og prosjektleder SNF: Torstein Mørseth