Smittevern i bedriften

Bedriftene har et viktig ansvar for å ivareta godt smittevern. Her får du oppsummeringen fra nettmøtet med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i Værnesregionen.

Les mer