Stjørdal Management

Vi jobber med et forprosjekt for å utvikle Stjørdal sentrum.

Vi ønsker å ha et så attraktivt og levende sentrum som mulig i Stjørdal. Dette tenker vi innebærer at det er lett tilgjengelig , trygt, barnevennlig, rent og godt vedlikeholdt område tilrettelagt for næring, handel og fritid. Vi ønsker å se på om man kan legge til rette for flere arrangement av ulik art og størrelse og booking/praktiske løsninger rundt dette. Vi ønsker å gi Stjørdal by et tydelig image og å markedsføre Stjørdal by for de som bor i byen, regionen og tilreisende.

Innspill til sentrumsplan