Utmelding

Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Skriftilig oppsigelse sende til post@stjordalnf.no

eller pr. brev til:
Næringsforeningen i Værnesregionen
Postboks 312
7501 Stjørdal