Kommunelegens klare anbefalinger

For å unngå store konsekvenser på lang sikt, kreves tøffe tiltak nå! Kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal Leif Leif Edvard Muruvik Vonen med klare anbefalinger.

For å unngå store konsekvenser på lang sikt, kreves tøffe tiltak nå!

Kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal Leif Leif Edvard Muruvik Vonen med klare anbefalinger.

For å unngå store konsekvenser på lang sikt, kreves tøffe tiltak nå!

Kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal Leif Leif Edvard Muruvik Vonen med klare anbefalinger. Les brevet her:

Til Næringsforeningen i Værnesregionen

Vi er i unntakstilstand nå, og regjeringen har satt inn vesentlige restriksjoner.

Mange av de som er smittet i dag, vet ikke om det selv før om noen dager!

Skoler og barnehager ble stengt, mindre servicetjenester og serveringsstedene er stengt.

Alle møter mellom mennesker nå er en åpen smittevei. Det er denne smitteveien som vi prøver å stenge. Antallet som blir syke i tiden som kommer, er avgjørende for hvor mange av risikogruppene som blir syke. Vi må alle skjerme mot dette så godt vi kan. Det aller mest effektive vi nå kan gjøre er å sette hele samfunnet på pause. I frivillig karantene.

Da bør kun det aller nødvendigste i samfunnslivet være tilgjengelig ved oppmøte. Da er absolutt nødvendig helsehjelp, matvarer og drivstoff å prioritere. De vi må verne best, er de som har størst risiko for å bli alvorlig syke, dvs. eldre, og personer med lunge- eller hjertesykdom, og de med redusert immunforsvar.

Slå ring rundt dine kjære nå! Hvordan? Steng alt som ikke er livsnødvendig.

Gå hjem i karantene!

Jeg oppfordrer med andre ord butikkeiere og sentere å se hvilken betydning stengning vil ha for å støtte opp om dette forsvaret mot epidemien. Alle steder der folk samles i større eller mindre grupper, vil smitte foregå. Enhver ansamling som unngås, bidrar i rett retning. Dette krever rask og tydelig innsats nå, og dette vil gi mindre konsekvens og problemer senere.

Leif Edvard Muruvik Vonen
Kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal
Enhetsleder – Værnesregionen samfunnsmedisinske enhet