Om NiV

Næringsforeningen i Værnesregionen skal levere nytteverdi for medlemmene ut i fra en involverende og bestillende arbeidsmåte. Denne nytteverdien skal oppleves på kort og lang sikt.

Som medlemsforening skal dette prioriteres og kommuniseres både i forhold til medlemmene og næringsmiljøet som sådan.

NiV skal gjennom involvering jobbe for å øke engasjementet i medlemsmassen.

NiV skal arbeide for at medlemmene får økt engasjement, økt eierskap og blir en tydelig bestiller. Fornøyde medlemmer er NiV sitt viktigste argument for medlemskap.

NiV skal være tydelig på sin rolle som medlemsorganisasjon og som et forum for næring i regionen. NiV sin kjerneaktivitet og leveranse til medlemmene er:

  • Attraktive møteplasser
  • Attraktive rammevilkår
  • Attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø
  • Attraktive rekrutteringsarenaer