Kunne du tenke deg å bidra med din kompetanse inn i et styreverv? Registrer deg i NiVs styrevervbase.

Styreverv

Her kan du melde din interesse for styreverv. Din informasjon blir lagret i vår base.