Lokalstyrer

Tydal

Hilde Kirkvold er lokalleder i NiV Tydal.

 • Hilde Kirkvold, Kirkvollen pilegrimsgård
 • Ann-Ingeborg Johnsen, Per-Hansagarden Gardsysteri
 • Audun Græsli, Aurotech
 • Håvar Hilmo, Hilmo Maskin AS
 • Jomar Grytbakk, Maskin og Fritid Grytbakk AS

*Tydal kommune (observatør)

Selbu

Daglig leder Arnt Otnes i SIFA AS

 • Arnt Otnes, SIFA AS                              
 • Ragnhild Beckstrøm, ARK Bokhandel                      
 • Hans Morten Kulseth, Selbuhytta                                                                                                            
 • Sissel Berge, Berge gård
 • Kim Olsen Stokke, Selbu Sparebank     

*Selbu Vekst (observatør)

Meråker

John Helge Lillevold er lokalleder i NiV Meråker

 • John Helge Lillevold, Meråker Grønt
 • Ole Fredrik Haarsaker, Teveltunet Fjellstue
 • Magnus Høiseth, Meråker Betong
 • Kari Stensen, Strikken
 • Bjørg Sissel Kvannli, Meråker videregående skole

*Meråker kommune (observatør)

Stein Ola Stene er lokalleder i NiV Frosta, her sammen med daglig leder Jon Uthus i NiV.

Frosta

 • Stein Ola Stene, Orsand Camping / Stene Tømrerservice
 • Hjørund Hagerup, Bilservice Frosta AS
 • Kenneth Arntsen, AHL Distribusjon
 • Anne Marthe Brun, Frosta Innkjøpslag SA
 • Veronica Hågensen, Tre-Pro AS

*Frosta kommune (observatør)

Banksjef Lill Bente Mæhla Totland er regionstyreleder i NiV og lokal styreleder i Stjørdal.


Stjørdal

 • Lill Bente Mæhla Totland, SpareBank1 SMN, Stjørdal
 • Robert Flormælen, Equinor ASA, Stjørdal
 • Anne Grethe Eidevig, Femme, Stjørdal
 • Solvår Lillemo Reinsberg, Eidum Gårdsbakeri, Hell
 • Sverre Myrvold Bjerve, Børstad Transport, Stjørdal
 • Øyvind Gylland, Møller Bil Trøndelag, Stjørdal