Lokalstyrer

Tydal

Ann Louise Waagan (midten) er lokalleder i NiV Tydal.

 • Ann-Louise Waagan, Kulturstiftelsen Sylan & Sånn
 • Marthe Rønning Græsli, Jensgarden/Inn På Tunet
 • Arild Aas , Aas Transport
 • Helge Kvithammer, Væktarstua Hotell
 • Stian Aspaas, Norwegian Fish Farm
 • Hilde Kirkvold, Kirkvollen Pilegrimsgård

*Tydal kommune (observatør)

Selbu

Daglig leder Arnt Otnes i SIFA AS

 • Arnt Otnes, SIFA AS                              
 • Carina Langseth, B. Langseth                        
 • Hans Morten Kulseth, Selbuhytta                                                                                                                
 • Sissel Berge, Berge gård
 • Kim Olsen Stokke, Selbu Sparebank     

*Selbu Vekst (observatør)

Meråker

John Helge Lillevold er lokalleder i NiV Meråker

 • John Helge Lillevold , Meråker Grønt, Meråker
 • Ole Fredrik Haarsaker, Teveltunet Fjellstue
 • Tom Slungård, Trebygg holding
 • Erling Ervik, Coop Midt Norge, Meråker
 • Bjørg Sissel Kvannli, Meråker vidergående skole

*Meråker kommune (observatør)

Stein Ola Stene er lokalleder i NiV Frosta, her sammen med daglig leder Jon Uthus i NiV.

Frosta

 • Stein Ola Stene, Orsand Camping / Stene Tømrerservice
 • Kirsten Fossli, Fossli AS
 • Kenneth Arntsen
 • Anne Marthe Brun, Frosta Innkjøpslag SA
 • Veronica Hågensen, Tre-Pro AS

*Frosta kommune (observatør)