Ditt engasjement har betydning for hva vi jobber med. Som medlem i Næringsforeningen i Værnesregionen skal du være trygg på at vi jobber med næringslivets interesser.

Vi i Næringsforeningen i Værnesregionen jobber for at kommunene Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu og Tydal skal være næringsvennlige og attraktive for næringsutvikling. Vi jobber for konkurransedyktige rammevilkår for eksisterende og nye bedrifter.

Sammen er vi sterke. Vi skal snakke bedriftenes sak. Derfor benytter vi også våre medlemmers tilbakemeldinger gjennom dialog og anonyme spørreundersøkelser som underlag for vår strategi. Vi skal jobbe på lag med næringen. Gjennom samhandling med bedriftene skal vi bidra til nytteverdi både på kort og lang sikt.

NiV skal gjennom involvering jobbe for å øke engasjementet i medlemsmassen. Vi skal arbeide for at medlemmene får økt engasjement, økt eierskap og blir en tydelig bestiller. Fornøyde medlemmer er vårt viktigste argument for medlemskap.

NiV skal være tydelig på sin rolle som medlemsorganisasjon, og som et forum for næring i regionen. Vår kjerneaktivitet og leveranse til medlemmene er:

  • Attraktive møteplasser
  • Attraktive rammevilkår
  • Attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø
  • Attraktive rekrutteringsarenaer
Sider: 1 2