Regionstyret

Regionstyret
Styreleder:Nina Jensen, Avinor
Styremedlemmer:Kirsten Fossli, Fossli AS, Frosta, Ole Fredrik Haarsaker, Teveltunet Fjellstue AS, Meråker Arnt Otnes, SIFA AS, Selbu Ann Louise Waagan, Tydalsfestivalen AS, Tydal, Lene-Mari Prøven, NiV, ansatte representant, Bodil Myhr, Friskgården, Robert Flormælen, Equinor ASA, Tore Kristoffersen, Kristoffersen Bil AS, Stjørdal
Varamedlemmer:1. Rolf Erling Teigen, Evento Norge AS 2. Kristian Helgesen, Langøra Kaffebrenneri

PROTOKOLL2020